برچسب : مهدی تیماجی
مهدی تیماجی
ضرورت زبان اقتدار با اقدام ناو آمریکایی
دراین سال ها، رفتارشناسی آمریکایی ها به ما نشان داده است که هر گاه از موضع قدرت و اقتدار و نه از روی ترس با آمریکا برخورد کرده ایم آنها نیز خود را ملزم کرده اند که از رفتارهای ماجراجویانه در قبال ایران دست برداشته و با زبان آرام تری با ملت ایران صحبت کنند.
مهدی تیماجی
حقوق بشر غربی؛ سیاست یک بام دو هوا
بدون شک بیش از آنکه غربی ها دلسوز حقوق بشر در سایر کشورها باشند نگران منافع مالی و اقتصادی خود هستند و یکی از راه های کسب منافع آنها حربه حقوق بشر است.
مهدی تیماجی
انقلاب فرهنگی دیگر در راه است
از ابتدای دولت یازدهم تاکنون وضعیت فرهنگی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و از همین روی رهبر انقلاب در مناسبت های مختلف و بهانه های گوناگون این مسئله را به متولیان امر هشدار داده است اما به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن وجود ندارد.
مهدی تیماجی
سکته مغزی اعتدال
متهم کردن رقبا به اینکه آنها به دنبال محدود کردن آزادی های اجتماعی هستند و یا اینکه عده ای به دنبال کشیدن دیوار در پیاده رو ها هستند نشان از این است که اعتدال دردولت یازدهم دچار سکته مغزی شده است و قوه عاقله خود را از دست داده است.
اسم رمز اقتصادی دولت یازدهم برای انتخابات
یکی از پروژه های که تیم اقتصادی دولت تدبیرو امید در دستور کار خود قرارداده ترساندن مردم از اینکه هرفردی غیر از روحانی رئیس دولت دوازدهم شود شرایط اقتصادی ایران بدتر ازوضعیت اقتصادی کشوری همچون ونزوئلا خواهد شد .
مهدی تیماجی
دولت یازدهم ؛ از حرف تا عمل
شاکله فکری دولت یازدهم برگرفته از مدل فکری جریان کارگزاران است که ریشه در اندیشه های لیبرالیسم دارد و در تمامی حوزه ها از این تفکر تاثیر مستقیم گرفته است .