برچسب : عاروتص شوع
بازتاب حمله موشکی سپاه در رسانه‌های جهان
حمله سپاه نشانه رشد قدرت نظامی ایران است
حملات موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در قلب سوریه بازتاب و واکنش‌های زیادی در رسانه‌های مختلف جهان داشته است.