برچسب : سید پرویز فتاح
با کارت نیازمندان بازی سیاسی نکنیم
رئیس کمیته امداد از ۲.۵ برابر شدن حقوق مستمری بگیران کمیته امداد براساس مصوبه امروز مجلس خبر داد.