برچسب : روزنامه
ابراز ارادت به تروریست‌ها، شاخ و دم ندارد!
ما روزنامه‌نگاران در تشخیص خوب و بد تیتر یک، هرگز کار دشواری نداریم! غرضی اگر در کار باشد، زودتر از بقیه می‌فهمیم و مرضی هم! منتها گاهی یک روزنامه، بویژه اگر از نوع زنجیره‌ای آن باشد، چنان لخت و عریان، از غرض و مرض خود در تیتر یک رونمایی می‌کند که برای فهم آن، خیلی هم لازم نیست پیشه آدمی، روزنامه‌نگاری باشد! ا
صفحه نخست روزنامه های 4 تیر 96
صفحه نخست روزنامه های 4 تیر 96
عبد‌الله گنجی
در نکوهش یک حاشیه
اینکه عده‌ای «هشدار پیشگیرانه» را به مثابه «مصداق‌ اکنونی» فرض نموده و به کف خیابان بکشانند، بدترین برداشت از تبیین رهبری و جفای مضاعف به راهبرد آتش به اختیار است.
صفحه نخست روزنامه های 3 تیر 96
صفحه نخست روزنامه های 3 تیر 96
صفحه نخست روزنامه های 1 تیر 96
صفحه نخست روزنامه های 1 تیر 96
صفحه نخست روزنامه های 30 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 30 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 29 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 29 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 28 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 28 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 27 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 27 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 25 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 25 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 24 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 24 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 23 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 23 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 22 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 22 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 21 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 21 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 20 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 20 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 18 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 18 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 17 خرداد 96
صفحه نخست روزنامه های 17 خرداد 96