برچسب : جواد سالمی
جواد سالمی
تهدید کیش و مات برجام
جناب روحانی در پاسخ نامه ای به صالحی نوشت و به طور خلاصه و شفاف به وی گفت:« آمریکایی ها برجام را نقض کردند ولی شما احساسی نشو! و در چارچوب برجام( تعهدات بین المللی) درباره پیشران های هسته ای فقط مطالعه کن.