برچسب : امیر عباس شریفی
امیر عباس شریفی
شفافیت؛ اسم رمز گروکشی سیاسی
دولت روحانی به زعم خودش دولت شعار نیست و دولت عمل است. لذا برای شفافیت هم نیازی به توییت کردن نبود. کافیست مردم را به کارنامه ی سه ساله خود ارجاع می دادند.
امیر عباس شریفی
نامه هایی برای حفظ برجام!
برجام را نمی توان حادثه ای مقطعی و اقدامات روحانی را نشات گرفته از ساده اندیشی و یا ضعف تحلیل او نسبت به آمریکا و غرب دانست.