برچسب : امام علی (ع)
آموزه های فرهنگی امام علی (ع)
مسئولیت فرهنگی حکومت ها و تربیت اعتقادی و اخلاقی افراد جامعه، در فلسفه سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. هر حکومتی براساس هژمونی و مانیفیست خود در ابعاد نظری و عملی تلاش می کند،جامعه را به سوی آرمان ها و اهداف موردنظر خود سوق دهد.
برخی هر اقدامی را اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کنند
فرمانده کل سپاه گفت: تفکر و اندیشه ورزی به شدت مورد نیاز سپاه و انقلاب در این مقطع حساس است.
انسان چگونه جان می دهد؟
امام علی (ع) در این خطبه با کلامی حیرت آور انسان را به چگونگی نحوه جان دادنش آگاه می کند.
راهبردهای حضرت علی (ع) در برخورد با فتنه گران;
بررسی تطبیقی مدیریت رهبر انقلاب در دوران فتنه با امام علی (ع)
بررسی شیوه حضرت علی (ع) در برخورد با فتنه گران و رفتار امام خامنه ای در فتنه اخیر، به وضوح این شباهت را نشان می دهد.با مطالعه تاریخ درمی یابیم به طور کلی راهبردهای حضرت علی (ع) در برخورد با مخالفان در سه محور گفتگو و آگاهی بخشی، مدارا و برخورد قاطع خلاصه می شود.